Uran

Planeta Uran otkrivena je 1781. godine. Otkriće Urana podudara se sa početkom industrijske revolucije, kao i sa američkom i francuskom revolucijom. Nije čudo, &...