POLOŽAJ PLANETA I EMOCIJE

U okrviru natalne astrologije postoji više teorija koje govore o uticaju planeta na emocionalno i seksualno formiranje ličnosti, kao i na sam proces razvoja ličnosti. Tradicionalne i savremene teorije imaju zajedničku »polaznu osnovu«, tj. akcenat stavljaju na kompletnu sliku nečije natalne karte; zatim na položaj i ulogu aspekata između planeta koje »utiču« na formiranje i razvoj emiconalno-seksualnog profila ličnosti.
Zbog boljeg razumijevanja i određivanja nečijeg emocionalno-seksualnog profila, posebnu pažnju treba posvetiti položaju i aspektima Mjeseca, Marsa i Venere zatim pažnju treba posvetiti i ostalim činiocima koji utiču na formiranje kompletne slike, koja daje širi uvid u sklop nečije ličnosti.

Naravno, navođenje samo pojedinih položaja i aspekata planeta, samo po sebi nije dovoljno za formiranje kompletne slike o profilu ličnosti i njenom razvoju ili sklonostima.

Radi boljeg razumijevanja profila ličnosti ukazat ću na ulogu i aspekte pojedinih planeta koje daju glavne indicije ka odredjenom emocionalno-seksualnom razvoju i sklonostima.

NEKA OPŠTA PRAVILA

Položaj Marsa u Dejvici, obično ukazuje na veći broj »nesretnih ljubavnih veza«.
Položaj Venere u Jarcu, obično ukazuje na vrlo zahtjevnu (ambicioznu) prirodu, skoro pohotnu. Ako osoba nije dovoljno taktična, takođe može da dovode i do većeg broja »tajnih veza« ili u određenom psihološkom smislu nezdravih emocionalno-seksusalnih odnosa (tendencija ka pretjerivanju).
Venera koja zavisi od uticaja Neptuna, obično ukazuje na tendenciju ka nezakonitim i neprirodnim apetitima.
Položaj Marsa u Blizancima, obično ukazuje na mogučnost formiranja i održavanja dvije ili više paralelnih veza.
Položaj Marsa u Lavu, obicno ukazuje na strasne ljubavne afere i tajne veze.

Komentariši